Държавна програма на Тюрингия за насърчаване на родните езици

Ние, Cдружението на българите в Йена L. Bulgaricus e.V. имаме възможност през следващите две години да участваме във финансиран от провинция Тюрингия проект, който насърчава изучаването, поддържането и задълбочаването на (втори) майчин език за деца от двуезични или семейства, в които и двамата родители са родом от България. Концепцията на проекта предвижда в непринудена и занимателна форма да се преподават български език и култура.